Zaproszenie na Konferencję: Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) elementem współczesnej rehabilitacji kompleksowej – refleksja ich uczestników i ekspertów

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji “Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) elementem współczesnej rehabilitacji kompleksowej – refleksja ich uczestników i ekspertów”, która odbędzie się 10 listopada 2023 roku, w sali teatralnej (budynek CTW), KUL, Al. Racławickie 14, Lublin.

Celem konferencji jest ukazanie znaczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w rozwoju osobistym oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej ich uczestników. Pragniemy, aby to wydarzenie stało się platformą do „spotkania się” opinii i głosów dwóch grup bardzo zainteresowanych działalnością WTZ, czyli ich uczestników i ekspertów (badaczy, praktyków, finansujących i nadzorujących działalność WTZ, rodzin/opiekunów prawnych). Ufamy, że realizacja tego zadania w modelu partycypacyjnym, zaangażowanie wszystkich interesariuszy umożliwi osiągnięcie tego celu.

Rada Naukowa:
– dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
– dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM
– dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UCMS
– dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS
– dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM

Organizatorzy:
– Fundacja Teatroterapia Lubelska
– Pracownia Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Współorganizatorzy:
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Działania finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Program konferencji:

Konferencja będzie rejestrowana – nagranie zostanie udostępnione po wydarzeniu w mediach internetowych organizatorów.

Pin It on Pinterest