Konferencja: Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) elementem współczesnej rehabilitacji kompleksowej – refleksja ich uczestników i ekspertów

W piątek 10 listopada 2023r. w Sali Teatralnej Budynku CTW Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt. “Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) elementem współczesnej rehabilitacji kompleksowej – refleksja ich uczestników i ekspertów” zorganizowana przez Fundację Teatroterapia Lubelska i Pracownię Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Panele dyskusyjne spotkania, które przybrały formę okrągłego stołu, były okazją do wymiany głosów pomiędzy uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej oraz ekspertami – badaczami i przedstawicielami instytucji zajmujących się finansowaniem i nadzorowaniem działalności WTZ.


Panele dyskusyjne:

Warsztaty Terapii Zajęciowej jako miejsce mojego rozwoju i inkluzji społecznej – sukcesy i trudności

Uczestnicy:
Weronika Stachyra – WTZ Teatroterapia
Adam Wróbel – WTZ przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie
Dominik Staś – WTZ przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie
Anna Mikusz – WTZ Teatroterapia
Maria Woźniak – WTZ przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie
Łukasz Samiec – WTZ Nałęczów
Joanna Sakowicz – WTZ Misericordia
Justyna Ilasz – WTZ Ostróda
Justyna Kudlak – WTZ Ostróda

Moderatorzy: dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UMCS; dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM


Praca w życiu uczestników WTZ – niezależność i samostanowienie

Uczestnicy:
Krzysztof Stagiński – WTZ Teatroterapia
Adam Wróbel – WTZ przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie
Alicja Burzyńska – ZAZ Ostróda
Justyna Kozak – ZAZ Ostróda
Mariola Fus – WTZ Teatroterapia
Paweł Wrześniewski – WTZ Nałęczów
Józef Blikowski – WTZ Nałęczów
Łukasz Samiec – WTZ Nałęczów
Dariusz Tomczyk – WTZ Misericordia

Moderatorzy: dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL; dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS


W konferencji wzięli także udział uczestnicy WTZ Teatroterapia: Ernest Pilipczuk, Norbert Góźdź, Sylwester Sławacki, Andrzej Strumpf oraz Mariusz Mąka.


Panel dyskusyjny ekspertów:

Inkluzja społeczna – Praca: Niezależność i samodzielność celem rehabilitacji kompleksowej uczestników WTZ

W panelu udział wzięli eksperci:
Barbara Bodnar – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Karolina Malitka – Agencja Zatrudnienia FFM
Joanna Olszewska – UM Lublin, Wydz. ds. ON
Małgorzata Paprota – PFRON w Lublinie
Małgorzata Romanko – ROPS w Lublinie
Michał Wójcik – MUP w Lublinie

Moderator: dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL


Podczas konferencji zaprezentowano również materiały filmowe: “Realizacja badań w modelu partycypacyjnym – projekt badań włączających, nt. niezależności”, które zostały zrealizowane wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej z Lublina i Ostródy. Projekt zaprezentowały i omówiły: dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS; dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM


Fotorelacja z konferencji:

Działania finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Więcej o konferencji na łamach Kuriera Lubelskiego.

Pin It on Pinterest