“Trzynastego. Nawet w grudniu jest wiosna.”

Moi aktorzy uda­jąc się w tą „teatralną podróż po…” będą mieli na wal­izkach swój nat­u­ralny wiz­erunek (zdję­cie), a z drugiej strony napis, będący równocześnie pytaniem, czy są: (nie) nor­malni?!, (nie) prze­ciętni?!, (nie) grzeczni?!, (nie) zaradni?!, (nie) inteligętni?!, (nie) zdarni?!, (nie) chciani?!, (nie) widzialni?!, (nie) kul­tur­alni?!, (nie) zwykli?!, (nie) pełnosprawni?!, (nie) mądrzy?!, (nie) teatralni?!, (nie) uczynni?!

W pyta­niu zawarta jest też odpowiedź dla widza, którego spotkają w Plazie.
Wyjś­cie w przestrzeń miasta, sklepu, wyjś­cie do ludzi (nie) znanych jest – zaiste – aktem wielkiej odwagi moich – upośled­zonych umysłowo – ludzi, z którymi pracuję tak wiele lat. Są piękni, samodzielni, wolni…. Wolni wol­noś­cią, którą uzyskali w teatrze i dzięki teatrowi.

Reży­se­ria: Maria Pietrusza Budzyńska

Pre­miera: Lublin CH Plaza 13 grud­nia 2008 r

Zobacz galerię:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=galeriaartbrut&set=a.269383206551715

Pin It on Pinterest