1,5%

Szanowni Państwo, zbudu­j­cie z nami TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH wystar­czy tylko 1,5% więcej »>

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska jest Orga­ni­za­cją Pożytku Pub­licznego. Oznacza to, że naszą dzi­ałal­ność reg­u­luje ustawa o dzi­ałal­ności pożytku pub­licznego i wolon­taria­cie. Ustawa m. in. umożli­wia przekazanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Orga­ni­za­cji Pożytku Pub­licznego. Wpływy z podatku są przez­nac­zone na dzi­ałal­ność Orga­ni­za­cji.

Zwracam się z uprze­jmą prośbą i przekazanie 1,5% swo­jego podatku dochodowego na rzecz Fun­dacji Teatroter­apii Lubelskiej.

Jak możesz pomóc?

– rozlicz PIT online za pomocą strony PITtax.pl

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


– w rozlicze­niu podatkowym wpisz:
FUN­DACJA TEATROTER­APIA LUBEL­SKA
nr KRS 0000316868

– możesz także wspomóc naszą Fun­dację przekazu­jąc darow­iznę, którą w przyszłym roku będziesz mógł odliczyć od podatku::
KONTO BANKOWE BANK MIL­LEN­NIUM W WARSZA­WIE S.A O/​LUBLIN
23 1160 2202 0000 0001 3759 4114I Ty możesz dać coś od siebie — DOBRO POWRACA

Pin It on Pinterest