Premiera spektaklu “Nieposkromienie” – w obiektywie

Dwa premierowe odsłony spektaklu “Nieposkromienie” Teatroterapii Lubelskiej miały miejsce w miniony weekend 24 i 25 listopada 2023 r. w sali Klubu Muzycznego Centrum Spotkania Kultur. Przy wypełnionej po brzegi sali artyści Teatru Ludzi Niepełnosprawnych dokonali niezwykłej parafrazy sztuki “Poskromienie złośnicy” Williama Szekspira, którą we współczesne realia przeniósł Artur Pałyga. … czytaj więcejPremiera spektaklu “Nieposkromienie” – w obiektywie

Opera Kartoflana (Recenzja)

Mówienie o teatrze to trochę jak mówienie o miłości – niby o tym, ale jednak to nigdy „nie to”, bo „tego” żadnym opisem nie sposób naprawdę dotknąć. (…) Teatr, muzyka, taniec są sztukami ulotnymi – właściwie przestają istnieć, gdy nie są grane – żaden zapis na najdoskonalszych nośnikach nie odda nigdy widzowi i słuchaczowi dramaturgii spektaklu czy koncertu „na żywo”. … czytaj więcejOpera Kartoflana (Recenzja)

Ja Kaspar

Facebook Twitter LinkedIn Shares Zapraszamy do obejrzenia premiery online „Ja Kaspar” w wykonaniu aktorów Teatroterapia Lubelska. Realizacja spektaklu odbyła się na naszej Sali Operowej w sierpniu. ***Reżyser Łukasz Witt-Michałowski w

Głęboka woda

Głównym bohaterem jest Wik­tor Okulicki (Marcin Doro­ciński), świeżo mianowany dyrek­tor ośrodka – człowiek czynów, nie słów. W jego opinii pra­cownik opieki społecznej jest skrzyżowaniem Matki Teresy i Spi­der­mana. To stwierdze­nie

Malowany ptak

Spek­takl inspirowany absurdalną his­torią wziętą z powieści Jerzego Kosińskiego „Mal­owany ptak”. Utkany z wiecznej potrzeby doświad­cza­nia przez teatr i w teatrze rzeczy­wis­tej obec­ności w życiu — ludzi, którzy jak mal­owane

I – SA – DO – RA

Sce­nar­iusz spek­taklu pow­stał w opar­ciu o his­torię sen­sacyjnego życia Isadory Dun­can, pełnego bur­zli­wych roman­sów, artysty­cznych pasji i miłości do tańca i muzyki, wspani­ałych wys­tępów i oso­bistych tragedii.Tę his­torię grupa niepełnosprawnych

Country

“Ach, coun­try…”: kom­pozy­cja chore­ograficzna line dance, twor­zona i inspirowana na pod­stawie oso­bistych his­torii członków zespołu, wyko­rzys­tu­jąca kroki i ele­menty ruchowe tańców coun­trowych oraz muzykę con­tra dance. Taniec “Ach, coun­try…” jest

Pin It on Pinterest