Rada fundacji

Pro­fe­sor UMCS, Wydzisł Ped­a­gogiki i Psy­chologii — Pan Janusz Kirenko

Kierownik WTZ przy Fun­dacji “Między Nami” — Pani Marzena Bochenek

Prezes Fun­dacji “Między Nami” — Pan Zbig­niew Drążkowski

Adi­unkt UMCS, Zakład Kul­tury Pol­skiej — Pani Natasza Ziółkowska-​Kurczuk

Ped­a­gog spec­jalny — Pani Mał­gorzata Wasilewicz

Pin It on Pinterest