Statut

Statut Fun­dacji „Fun­dacja Teatroter­apia Lubelska” Rozdział I. Postanowienia ogólne. § 1. Fun­dacja nosi nazwę Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska, została ustanowiona aktem notar­i­al­nym z dnia 29 pażdziernika 2008 roku przed Renatą Mierzwą

Rada fundacji

Pro­fe­sor UMCS, Wydzisł Ped­a­gogiki i Psy­chologii — Pan Janusz Kirenko Kierownik WTZ przy Fun­dacji “Między Nami” — Pani Marzena Bochenek Prezes Fun­dacji “Między Nami” — Pan Zbig­niew Drążkowski Adi­unkt UMCS,

Zarząd

PREZY­DENT FUNDACJI Maria Pietrusza Budzyńska WICEPREZY­DENT FUNDACJI Alek­sander BudzyńskiJolanta Grabowska

Pin It on Pinterest