Labirynt

Kom­pozy­cja chore­ograficzna w III częś­ci­ach (“Idę”, “Labirynt”, “Serz”) odwołu­jąca się do fun­da­men­tal­nych pytań o sens ludzkiej egzys­tencji: dokąd idę? w jakim celu? czy idę dobrą drogą?

“LABIRYNT”

Insc­eniza­cja: Jacek Kasprzak
Obsada: uczest­nicy WTZ, stale współpracu­jący przy­ja­ciele i instruk­torka Mar­tyna Sankowska

Pre­miera: czer­wiec 1997r

Pin It on Pinterest