Granice teatru: Teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną (Dyskusja)

Celem idealnej dyskusji, jak ją tutaj definiuję, jest uczenie się (oraz nauczanie, co jest formą uczenia się). W przeciwieństwie do debaty, która jest grą o sumie zerowej, dyskusja jest grą o sumie dodatniej. Dyskusja jest podobna do wymiany rynkowej o tyle, że każda stron na niej korzysta. To dyskusja, a nie debata jest drogą do intelektualnego rozwoju.

– Sanford Ikeda

W ostatnim okresie obserwujemy po raz kolejny wzmożoną debatę na temat praktyk teatralnych z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Narracje, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, skłaniają do zadawania pytań i porządkowania priorytetów i terminologii, przypomnienia praw osób z niepełnosprawnością oraz obowiązków tych, którzy pracują z takimi osobami. Wyjątkowym pretekstem do dyskusji, którą rozumiemy w duchu Sanforda Ikedy, jest nadchodząca premiera Teatroterapii Lubelskiej. Będzie to spektakl oparty na specjalnie zamówionym na tę okazję tekście Artura Pałygi pt. „Nieposkromienie”, reżyserką jest Maria Pietrusza-Budzyńska.

Udział w dyskusji wezmą:

Maria Pietrusza-Budzyńska – twórczyni i pionierka terapii przez teatr – teatroterapii, założycielka pierwszego, zinstytucjonalizowanego Teatru Ludzi Niepełnosprawnych w Polsce

Profesor Anita Stefańska – certyfikowana arteterapeutka, edukatorka i animatorka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jarosław Cymerman – teatrolog i literaturoznawca, dyrektor do spraw programowych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

Dr Grzegorz Kata – psycholog, pracownik naukowy Akademii WSEI zajmujący się profilaktyką zdrowia psychicznego

Profesor Janusz Kirenko – Kierownik Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor Wojciech Otrębski – psycholog, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Artur Pałyga – dramaturg

oraz przedstawiciele teatrów i zespołów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.

Dyskusję poprowadzą:

Piotr Wyszomirski – założyciel i redaktor naczelny Gazety Świętojańskiej, aktywista, prosument kultury

Magdalena Olszewska – humanistka, prosumentka kultury, prezeska Fundacji Pomysłodalnia

Więcej informacji na stronie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz na Facebooku.


Pin It on Pinterest