Janusz Kirenko  – “Tropy”

Najnowszym wydawnictwem Teatroterapi Lubelskiej jest zbiór wierszy prof. Janusza Kirenki zatytułowany “Tropy”. W publikacji obok poezji autora znaleźć można również szereg reprodukcji obrazów jego autorstwa (z cyklu “Maki” i “Impresje nieprzedstawiające”) oraz liczne fotografie twórcy wykonane na przestrzeni jego życia. Nadaje to wydawnictwu niezwykle osobistego charakteru i czyni zeń swoistą zachętę do retrospektywnej wyprawy śladami artystycznych doznań i przeżyć. Wrażenie to potęgują umieszczone na stronach skany rękopisów wierszy, co w połączeniu z papierem w stylistyce “retro” tworzy z całości formę poetyckiego dziennika. Wiersze przeplatane są fragmentami z książki “Okruchy”, w której Kirenko – niczym na kartach pamiętnika – ukazuje swe przemyślenia nad pozornie prozaiczną codziennością, jednocześnie malując czytelnikowi obraz samego siebie w bardziej realnym i namacalnym wydaniu.

Chwila i jej okruchy w istocie rzeczy samej, to tropy wiodące ku miłości i spełnieniu – również w sferze twórczej – tymi słowami Kazimierz Rejmak opisuje najnowszą publikację Janusza Kirenki, by dodać po chwili iż mówienie o uczuciach nie przychodzi z łatwością – pisanie o uczuciach jest rzeczą jeszcze bardziej złożoną, można by rzec „karkołomną”. (…) Obserwując – od wielu już lat twórczość Janusza Kirenki jej wielorakie formy, wciąż odkrywamy na nowo jego wrażliwość. Dostrzeżenie tego, co dla wielu jest obojętne, przechodzi niezauważone i nadanie mu artystycznego wymiaru, to cecha tego autora. Ujęte przez twórcę w formie poetyckiej treści, umożliwiają dzielenie się przeżytym i doświadczonym z innymi, pozwalając czytelnikowi na wejrzenie w głąb siebie, swojego jestestwa w wymiarze prawdziwie pełnym. Autor „słyszy”, stwarzając warunki ku temu, by słyszeli inni, pozwalając im – może po raz pierwszy, usłyszeć również siebie. Dzielić się uczuciem z innymi – to cel, któremu autor pozostaje wciąż wierny. Warto po przeczytaniu Tropów – „pójść ich tropem”, bo

Tej miłości
Nie oddalę
Wciąż przybiera


Pomysł artystyczny, redakcja: Maria Pietrusza-Budzyńska
Teksty: Janusz Kirenko, “Okruchy”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Projekt graficzny i skład: Aleksander Budzyński, Marian G. Maruszak
Projekt okładki: Marian G. Maruszak
Tekst na okładce: Kazimierz Rejmak
Reprodukcje obrazów Janusza Kirenki z cyklu “Maki” i “Impresje nieprzedstawiające”
Ilustracje: Natalia Bak
Zdjęcia: archiwum własne Janusza Kirenki
Druk i oprawa: Drukarnia Akapit sp. z o. o.
© Copyright by TLN Teatroterapia Lubelska 2023
Lublin 2023
ISBN: 978-83-935523-5-1

Pin It on Pinterest