Spektakl „Opera Kartoflana” na festiwalu w węgierskim Veszprém

Spektakl „Opera Kartoflana” jest sposobem rozwiązywania problemów aktorów Teatroterapii Lubelskiej przez ich aktywne uczestnictwo w kulturze – „uprawianie” sztuki aktorskiej, która jest rekompensatą społeczną za brak pracy i daje im wielką szansę na nobilitację społeczną. Ich występy są rzetelnym przykładem, gdzie aktywni i spełnieni mentalnie uczestnicy/kreatorzy wydarzeń teatralnych dają przykład całemu środowisku defaworyzowanemu społecznie, iż można żyć aktywnie i godnie dzięki teatrowi – co przynosi szereg profitów artystycznych, osobistych, rehabilitacyjnych oraz ludzkich.

Zaspokajanie takich potrzeb odbywa się przez konsekwentną realizację celów Fundacji Teatroterapia Lubelska w kwestii budowania świadomości obywatelskiej wśród wykluczanych – z powodów niepełnosprawności – z normalnego życia oraz nabudowywania tolerancji/ uznania ich twórczości i aktywnego życia wśród „normalsów”. 

Teatroterapia Lubelska od 25 lat efektywnie i efektownie, przez różnorakie działania teatralne i parateatralne próbuje zapobiegać patologiom w środowisku ludzi niepełnosprawnych poprzez zmiany postaw kulturowych w nich samych oraz zmiany w mentalności społeczeństwa na temat upośledzenia umysłowego – tworząc teatr ludzi niepełnosprawnych tj. akcje teatralne, widowiska , wyjazdy na Festiwale, obozy teatralne, happeningi uliczne, filmy oraz turnusy rehabilitacyjne, w czasie których przedstawiani są jako artyści.

Widzowie (nie)przypadkowi, do których skierowane są działania Teatru Ludzi Niepełnosprawnych rekrutowani są z międzynarodowych środowisk teatralnych, naukowych, politycznych, szkolnych, rodzinnych, które to środowiska obarczone są fałszywymi, negatywnymi stereotypami na temat „Innego” – bo upośledzonego umysłowo – mają nieprzyjazny bądź obojętny czy protekcjonalny stosunek do niego/ jego praw/ powinności czy obowiązków. Stąd spychani na margines społeczny i alienowani z normalnego życia ludzie cierpią osamotnienie, narażeni są na nierówności i wykluczenie prowadzące do zupełnej niewidzialności społecznej czy różnych życiowych patologii. „Normalsi” nie czują się z tego powodu bezpiecznie i dobrze – nie można przecież wypierać wiedzy ze świadomości społecznej, że niepełnosprawnych nie ma wśród nas.

25 aktorów Teatru Ludzi Niepełnosprawnych, którzy W SWOIM – przyjaznym dla niepełnosprawnych województwie  – stworzyli spektakl dla swojego miasta i województwa pt. „Opera Kartoflana ”. W produkcję spektaklu zostali włączeni również znakomici lubelscy twórcy i stał się on znaczącym wydarzeniem kulturalnym Lubelszczyzny. W ramach edukacji kulturalnej i artystycznej połączył i zaangażował wiele środowisk województwa lubelskiego. W proces powstania spektaklu włączeni zostali również uczniowie Liceów Ogólnokształcących z całego województwa.

Ufamy, że dzięki temu i spektaklowi wzmocniona zostanie pozycja województwa lubelskiego w Polsce i Europie, ukazując prawidłowy stosunek polityków i polityki do osób niepełnosprawnych. Powtórzony zostanie pra-sukces Teatroterapii, która powstała w Teatrze im. Juliusza Osterwy bo tam wydarzył się „Hamlet” w reżyserii Krzysztofa Babickiego…

Prezentacja spektaklu pt. „Opera Kartoflana” odbędzie się na Festiwalu w Veszprem Petofi Theater (Petőfi Színház – Teatr im. S. Petőfiego) wobec międzynarodowej widowni z Węgier, Słowacji i Polski.

Pin It on Pinterest