ALBERTIANA 22

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprosić do kolejnej 22 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu
Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
ALBERTIANA 22.
Podobnie jak ubiegłych latach Fundacja Teatroterapia Lubelska jest
koordynatorem REGIONU IV w realizacji szczytnych zamierzeń Organizatorów-
Fundacji Anny Dymnej ,, Mimo wszystko” w Krakowie i Fundacji im. Brata
Alberta w Radwanowicach.
Zgodnie z załączonym Regulaminem, prosimy o przesłanie nagranego
spektaklu/występu wokalisty do 7 grudnia 2021 r.- wraz z koniecznymi
dokumentami na adres:

Maria Pietrusza- Budzyńska
20-323 Lublin ul. Jastrzębia 3 z dopiskiem WTZ

Proszę o uważne zapoznanie się z regulaminem i dostarczenie wszystkich
załączników. Zgłoszenie niepełne- nie zawierające kompletu dokumentów- nie
zostaną zakwalifikowane.
Wyniki I etapu ALBERTIANY ogłoszone zostaną do 19 grudnia 2021 r. na
stronach www Organizatorów. O terminie finału regionów poinformujemy
uczestników zakwalifikowanych w eliminacjach regionalnych.
Gala finałowa festiwalu planowana jest w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie
28 marca 2022 r.

Łączę wyrazy szacunku i życzenia owocnej pracy
Maria Pietrusza – Budzyńska i Jolanta Grabowska- koordynator Regionu IV

Telefony kontaktowe:
Maria Pietrusza – Budzyńska: 609 300 202
Jolanta Grabowska: 605 358 716

Załączniki

Regulamin

KARTA ZGŁOSZENIOWA – GRUPA TEATRALNA (załącznik 1)

KARTA ZGŁOSZENIOWA – WOKALISTA (załącznik 1A)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OPIEKUNA (załącznik 2)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA (załącznik 3)

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI (załącznik 4)

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI (załącznik 5)

WYKAZ REGIONÓW KONKURSOWYCH(załącznik 6)

 

 

 

 

Pin It on Pinterest