Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. J. Korczaka w Lublinie

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie obchodzi jubileusz istnienia. Pierwsza szkoła specjalna powstała w roku szkolnym 1920/21. W obecnym budynku szkoła istnieje od stycznia 1967 r. W obchodach 100-lecia istnienia placówki uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Kształcenie i wychowanie w tego typu placówkach wymaga ponadprzeciętnej, nieprawdopodobnej wrażliwości i intuicji pedagogicznej. Warto przytoczyć słowa Marii Grzegorzewskiej: „Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym i ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci”. Pani Dyrektor, z okazji jubileuszu istnienia szkoły, sięgającej historią do 1921 r., składam wielkie gratulacje. To właśnie dzięki takim osobom szkoła może cieszyć się znakomitym dorobkiem. Dziękuję za szczególną troskę nad dziećmi i młodzieżą. Życzę, żebyście zostawiali w dalszym ciągu ten wspaniały ślad w duszach podopiecznych, które będą owocowały uśmiechem, radością i powodzeniem życiowym. Dzieciom, młodzieży, rodzicom życzę wspaniałej atmosfery, współpracy ze szkołą. Niech na co dzień towarzyszy Wam radość, a przyszłe dorosłe życie Waszych dzieci będzie na miarę godności człowieka XXI w. – mówił wojewoda w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie miała miejsce oficjalna gala.
 
Podczas spotkania wojewoda przekazał na ręce dyrektor szkoły Bożenny Kowalik dyplom uznania z medalem. Wyróżnienie przyznano za konsekwentnie prowadzony i spójny program edukacji, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, kształtowanie poczucia własnej wartości, budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów, realizację programów integracyjnych, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, dostrzeganie ich potencjału oraz rozwijanie talentów i pasji, a także za aktywność społeczną, wrażliwość na problemy osób niepełnosprawnych oraz dbałość o dobro wspólne małej ojczyzny.
 
W placówce uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, z Zespołem Aspergera. W szkole działa zespół taneczny „Mała Gamza” oraz Zespół Tańca Ludowego „Chochliki”, a także jedyny w województwie chór nauczycieli. W 2017 r. otwarto Szkołę Filialną dla Dzieci z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, odpowiednio przystosowaną, wyposażoną w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę.
 
Najważniejszym zadaniem szkoły jest przygotowanie absolwentów do radzenia sobie w dorosłym życiu. Priorytetem jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju każdego ucznia, przygotowanie do odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i rodzinnym, wychowanie przez integrację, kształtowanie poczucia własnej wartości uczniów i umożliwianie odniesienia sukcesu.
 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 funkcjonuje w trzech budynkach.

(źródło https://www.lublin.uw.gov.pl/)

foto Katarzyna Link/LUW

Pin It on Pinterest