Spowiedź w drewnie

Spek­takl o gniewie świę­tych, niezad­owolonych ze swoich drew­ni­anych wcieleń, winią­cych swego (s)twórcę o brak tal­entu. Twórcą tym jest świątkarz-​rzeźbiarz ludowy, który przed śmier­cią spowiada się wys­tru­ganemu przez siebie Chrys­tu­sowi ze

Hamlet

Reży­se­ria: Krzysztof BabickiScenografia: Marek BraunKostiumy: Bar­bara Woło­siukMuzyka: Marek KuczyńskiChore­ografia: Jacek Tomasik Pre­miera: 20 listopada 2004

Sześć postaci w poszukiwaniu autora

adap­tacja i reży­se­ria: Maria Pietrusza-​Budzynskaasys­tent reżysera:Jolanta Grabowskascenografia: Maria Pietrusza-​Budzyńskakon­sul­tacja chore­ograficzna: Jacek Tomasikkostiumy: Maria Pietrusza-​Budzyńska i Lila Sokołowskailus­tracja muzy­czna i udźwiękowie­nie: Dominik Sam­borskiprzy­go­towanie taneczne: Jolanta Grabowskaprzy­go­towanie wokalne: Joanna Bronkiewicz i Grze­gorz

Warsztaty V4

Teatroterapia Lubelska wzięła udział w warsztatach V4 finansowanych ze wsparcia Funduszu Wyszehradzkiego. Trzy kraje, trzy języki, trzy teatry zatrudniające aktorów upośledzonych umysłowo. Mimo pandemii i trudności związanych z odległością udało

Opera Kartoflana

Odważna fuzja styli muzy­cznych i osobowości artys­tów w hiphopowym spek­taklu tanecznym „Opera Kartoflana”. Spotka­nia z przed­staw­ieni­ami Teatroter­apii Lubel­skiej uczą nas otwierać się na odmi­enne i dzięki temu posz­erzać hory­zonty. Maria

1,5%

Szanowni Państwo, zbudu­j­cie z nami TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH wystar­czy tylko 1,5% Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska jest Orga­ni­za­cją Pożytku Pub­licznego. Oznacza to, że naszą dzi­ałal­ność reg­u­luje ustawa o dzi­ałal­ności pożytku pub­licznego i

Ikony

18 listopada 2013 r., o godz. 17.00, w Galerii Art Brut w Lublinie, odbył się wernisaż wys­tawy prac pro­fe­sora Janusza Kirenki pt. ” Ikony” Prof. dr hab. Janusz Kirenko Urod­zony

Oswoić żyrafę

7 listopada 2013 r., o godz. 11.00, w Galerii Art Brut w Lublinie, odbył się wernisaż wys­tawy prac Jarosława Kamińskiego pt. „Oswoić żyrafę”. Swoją obec­noś­cią spotkanie uświet­nił sam Artysta, a

Pin It on Pinterest