DEL ARTE

Spek­takl “Dell’arte dla…” jest opowieś­cią o miłości, o dobrych i złych ludzi­ach oraz ich prob­lemach. Jest też opowieś­cią o wiecznej podróży za chlebem grupy aktorów, których cały dorobek mieści się

Ikony

18 listopada 2013 r., o godz. 17.00, w Galerii Art Brut w Lublinie, odbył się wernisaż wys­tawy prac pro­fe­sora Janusza Kirenki pt. ” Ikony” Prof. dr hab. Janusz Kirenko Urod­zony

Oswoić żyrafę

7 listopada 2013 r., o godz. 11.00, w Galerii Art Brut w Lublinie, odbył się wernisaż wys­tawy prac Jarosława Kamińskiego pt. „Oswoić żyrafę”. Swoją obec­noś­cią spotkanie uświet­nił sam Artysta, a

Pejzaż liryczny

Pejzaż liryczny Dominika Mendel urodz­iła się w 1982 roku. Jest absol­wen­tką Zawodowej Szkoły Spec­jal­nej w Lublinie. Ukończyła Studium Wiedzy o Sztuce Politech­niki Krakowskiej pod kierunk­iem prof. Wik­tora Zina. Twór­c­zość Dominiki

Pin It on Pinterest