Fun­dacja Teatroter­apia Lubelska

Adres: Jastrzębia 3, 20-323 Lublin
Telefon: 81 745 21 87

adres e-mail: tln@teatroterapia.lublin.pl

ul. Młodej Pol­ski 32144
20 – 863 Lublin
tel.: 502174209

KRS 0000316868

REGON 060415958

NIP 7123143568


KONTO BANKOWE; BANK MIL­LEN­NIUM W WARSZA­WIE S.A; O/​LUBLIN
23 1160 2202 0000 0001 3759 4114


STA­TUS ORGA­NI­ZA­CJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Pin It on Pinterest