Teatroterapia Lubelska dołączyła do grona podmiotów ekonomii społecznej wyróżnionych certyfikatem "Zakup Prospołeczny"

WięcejWięcej

W Teatroterapii Lubelskiej realizowana jest określona idea zawarta w manifeście teatralnym ludzi upośledzonych umysłowo tu pracujących: mamy prawo do tworzenia i uczestniczenia w kulturze i sztuce teatru, oraz do pełnowartościowego miejsca w życiu naszego miasta i naszego kraju oraz całego świata przez uznanie, iż tak samo czujemy, jak wszyscy normalni ludzie.

Teatroterapia Lubelska została wyróżniona wśród podmiotów ekonomii społecznej Lubelszczyzny – z dumą odebraliśmy statuetkę i certyfikat ze znakiem „Zakup Prospołeczny”.

Więcej

 

 

Spektakl „Opera Kartoflana” na Festiwalu „From soul to soul” („Z duszy do duszy”) w węgierskim Veszprém.

 

 

Fundacja Teatroterapia Lubelska jest Organizacją Pożytku Publicznego. Oznacza to, że naszą działalność regulowana jest przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa m. in. umożliwia przekazanie 1,5 procentu podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wpływy z podatku są przeznaczone na działalność Organizacji.

Dobro wraca - Wystarczy tylko 1,5% (więcej tutaj) DZIĘKUJEMY!

 

Projekt #Krąg Wsparcia to forma zwrócenia uwagi lokalnych społeczności na osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyjące w naszym otoczeniu, które pracują w teatrze i grają spektakle dla publiczności z Lublina i Polski.

Więcej

 

 

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH:

Pin It on Pinterest