Tearoterapia Lubelska

W teatroterapii realizowana jest określona idea zawarta w manifeście teatralnym ludzi upośledzonych umysłowo tu pracujących: mamy prawo do tworzenia i uczestniczenia w kulturze i sztuce teatru, oraz do pełnowartościowego miejsca w życiu naszego miasta i naszego kraju oraz całego świata przez uznanie, iż tak samo czujemy, jak wszyscy normalni ludzie.

o naso nas

Fundacja Teatroterapii Lubelskiej

Fundacja Teatroterapia Lubelska jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Oznacza to, że naszą działalność reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Ustawa m. in. umożliwia przekazanie 1 procentu podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wpływy z podatku są przeznaczone na działalność Organizacji.

Wystarczy tylko 1% (więcej tutaj)

Fundacja Teatroterapia Lubelska jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Oznacza to, że naszą działalność reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Ustawa m. in. umożliwia przekazanie 1 procentu podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wpływy z podatku są przeznaczone na działalność Organizacji.

Zwracam się z uprzejmą prośbą i przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji Teatroterapii Lubelskiej.

DZIĘKUJEMY!

Pin It on Pinterest